agroΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ελληνικό πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας

Ευφυής γεωργία: δημιουργία εθνικών υποδομών

Ένα νέο πρόγραμμα «ευφυούς γεωργίας» των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και  Αγροτικής Ανάπτυξης, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το έργο θα ξεκινήσει στο β’ εξάμηνο του 2018 και θα υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και έχει προϋπολογισμό 31 εκατ. ευρώ. Αρχικά θα καλύψει τη μισή καλλιεργητική έκταση της Ελλάδας (15.000.000 στρέμματα).

Πρόκειται για την πρώτη εθνική υποδομή ευφυούς γεωργίας στην Ευρώπη, ενώ ήδη έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο υπουργείων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τη χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας και συστημάτων νέων τεχνολογιών.

Θα περιλαμβάνει μια τεχνολογική πλατφόρμα και την απαραίτητη υποδομή (επίγειους σταθμούς κτλ) για την υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από τα αγροτεμάχια.

Στόχος είναι να καλυφθεί το 60% της παραγόμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων με αρχική εφαρμογή στις 20 πιο παραγωγικές και εξαγώγιμες καλλιέργειες όπως τα σιτηρά, το ρύζι, το βαμβάκι, την ελιά, το αμπέλι, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά φυτά, ενώ σταδιακά θα καλυφθεί το σύνολο της παραγωγής.

 

Στρέμματα ανά περιφέρεια

Θεσσαλίας 2.340.000 στρέμματα

Ανατολικής Μακεδονίας 1.925.000 στρέμματα

Πελοποννήσου 1.580.000 στρέμματα

Στερεάς Ελλάδας 1.360.000 στρέμματα

Δυτικής Ελλάδα 1.330.000 στρέμματα

Κρήτης 1.240.000 στρέμματα

Δυτικής Μακεδονίας 1.040.000 στρέμματα

Βορείου Αιγαίου 370.000 στρέμματα

Περιφέρεια Ηπείρου 290.000 στρέμματα

Ιονίων Νήσων 210.000 στρέμματα

Νοτίου Αιγαίου 130.000 στρέμματα

Αττικής 110.000 στρέμματα

 

Οι επίγειοι σταθμοί

Συνολικά θα τοποθετηθούν 6.500 επίγειοι σταθμοί στις 13 περιφέρειες της χώρας.  Η κατανομή των σταθμών θα γίνει, έτσι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της παραγωγικής γης. Οι σταθμοί θα είναι φορητοί, με ενεργειακή αυτονομία, ενώ θα έχουν και αυξημένη ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα θα μπορούν να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά τους σε τομείς όπως η κτηνοτροφία κλπ.

Οι σταθμοί θα επικοινωνούν ασύρματα τόσο μεταξύ τους όσο και με την πλατφόρμα, ενώ θα είναι εφοδιασμένοι με αισθητήρες μέτρησης εδαφικών και μετεωρολογικών παραμέτρων, σε συνεργασία με τους υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αποστολή των δεδομένων που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες θα στέλνονται στην πλατφόρμα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Μερικές από τις δυνατότητες που θα έχουν είναι η συλλογή δεδομένων για την καλλιέργεια, το έδαφος, την ατμόσφαιρα, το νερό και την αγροτική εκμετάλλευση.

Στη συνέχεια τα δεδομένα θα αξιοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ώστε να παράγονται εξειδικευμένες συμβουλές.

 

Τα δεδομένα

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους επίγειους σταθμούς θα «φιλοξενούνται» στο υπολογιστικό νέφος (cloud) το οποίο παράλληλα θα εξυπηρετεί τις προηγμένες διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης δεδομένων μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας.

Στο δίκτυο αυτό θα αξιοποιηθούν και οι κόμβοι του εγκυρότερου και πιο ολοκληρωμένου δικτύου μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων, αυτού της ΕΜΥ.

Τα δεδομένα, μετά από επεξεργασία, θα τροφοδοτούν προηγμένα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων στη γεωργία, με βάση τις ανάγκες κάθε παραγωγού και κάθε καλλιέργειας. Οι συμβουλευτικές μέθοδοι που σχετίζονται με την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, θα προκύπτουν μέσα από έξυπνους αλγόριθμους.

Από το έργο αυτό θα ωφεληθούν σε πρώτη φάση περίπου 450.000 (αγρότες, γεωπόνοι, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές κλπ) , οι οποίοι θα λαμβάνουν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα και καλλιεργητικές συμβουλές.

Οι προειδοποιήσεις θα φτάνουν στο κινητό του αγρότη μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μέσω εφαρμογής (application). Παράλληλα, ο γεωργός θα έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα του επιτρέπουν την ψηφιοποίηση των καλλιεργητικών δεδομένων (π.χ. πότε/πόσο πότισε, πότε/πόσο έβρεξε) ενώ παράλληλα προβλέπεται εξειδικευμένη εκπαίδευση των ωφελούμενων μέσω ημερίδων και online επιμόρφωσης.

Μετά από δυο καλλιεργητικές περιόδους, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθεί η επαλήθευση των δεδομένων, οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλές.

Τα δεδομένα θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς εκτός της γεωργίας, και αυτό γιατί θα είναι ανοικτά και θα συνδυάζονται με τα ανοικτά δεδομένα από το πρόγραμμα «Copernicus» της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Η τεχνολογική πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο υποβοήθησης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Τα οφέλη

– Αύξηση του κέρδους του παραγωγού, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ως και 45% και της ορθολογικής χρήσης αγροχημικών.

– Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγής, λόγω της ακριβέστερης λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας.

– Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας λόγω της ορθολογικότερης χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού.

– Έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών για κινδύνους που απειλούν την παραγωγή.

-Αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και της πλήρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.

– Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής (για παράδειγμα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορεί να διενεργεί τηλεπισκοπικούς ελέγχους στη βάση των στοιχείων που θα έχουν συλλεχθεί μέσω της πλατφόρμας).

– Πρόσβαση των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων σε τεράστιο όγκο δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.

– Ενθάρρυνση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων εφαρμογών και λογισμικού στη βάση της αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων που θα παράγονται.

– Υψηλότερης ποιότητας προϊόντα για τον καταναλωτή.

Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας έχει τη δυνατότητα να συμβάλει καίρια ακόμα και στην επίλυση του προβλήματος διατροφής, που είναι ιδιαίτερο έντονο σε ορισμένα σημεία του πλανήτη. Αυτό διότι με τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων οι ίδιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων.

(Πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και Ημερησία)

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

To Top