ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΙΑ: Φυτοπροστασία

ελιά καρπός

Έντομα και ακάρεα ελιάς

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Ελιάς (8 ΜΑΪΟΥ 2018)

 

Οι τελευταίες γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά, από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου:

 

Θεσσαλονίκη

Πυρηνοτρήτης: η πτήση των ενήλικων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες αυτής της γενιάς προκαλούν ζημιές στα άνθη.

Οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 10-15 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και 17-22 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες-ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής.

Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση λόγω του ότι ένα ποσοστό 5% των ανθέων δίνει ικανοποιητική
καρπόδεση.

Συνιστάται επέμβαση με Bacillus thuringiensis και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 ‰ ζάχαρης σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς ή σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης με στόχο τις περισσότερες νεαρές προνύμφες:

  • 11-15 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και
  • 18-21 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες-ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Μαργαρόνια: κατά κανόνα το έντομο μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά μόνο σε νεαρά δενδρύλλια, σε φυτώρια ή νεοσύστατους ελαιώνες, καθώς και σε δέντρα που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης. Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές στις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών.

Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας.

Ακάρεα Eriophyidae: ξεκίνησαν οι μετακινήσεις των ακάρεων από τις θέσεις διαχείμασης στις νέο-σχηματιζόμενες ταξιανθίες.

ελιά ακάρεα eriophyidae

                         Προσβολές ελιάς από ακάρεα Eriophyidae

 

Κατάλληλος χρόνος επέμβασης άμεσα και έως την ολοκλήρωση του σταδίου Ε (Διαφοροποίηση στεφάνης, διαχωρισμός του τσαμπιού, αρχίζουν να φαίνονται τα κοτσάνια των μπουμπουκιών).

Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Καλοκόρη: να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για κοκκοειδή/βαμβακάδα και τινάγματα κλάδων 50-60 εκ. για την καλόκορη.

ελιά καλοκόρη

                    Ελιά – Καλοκόρη                    

 

Εάν διαπιστωθεί σοβαρή προσβολή κοκκοειδών ή βαμβακάδας ή παρουσία περισσοτέρων των 6 ατόμων καλόκορης/κλαδίσκο μήκους 50-60εκ., συνιστάται επέμβαση με θερινό λάδι. Το θερινό λάδι έχει επίδραση και στα ακάρεα Eriophyidae.

ελιά βαμβακάδα

                                                     Ελιά – Βαμβακάδα

 

Καλλιεργητικά μέτρα: αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδεμα του εσωτερικού μέρους της κόμης των δένδρων (κλαδοκάθαρος) για εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, ισορροπημένη λίπανση.

 

ΚΡΗΤΗ

Πυρηνοτρήτης: η πτήση της καρπόβιας γενιάς στις ̟παραλιακές και στις ̟πρώιμες περιοχές ξεκίνησε τέλη Α̟πριλίου. Έχουν ̟παρατηρηθεί ωοτοκίες στους μικρούς καρπούς. Οι νεαρές ̟προνύμφες εισέρχονται στον καρπό από τον κάλυκα όπου βρίσκονταν τα αυγά και στη συνέχεια αναπτύσσονται στον ̟πυρήνα. Οι  προσβεβλημένοι καρποί ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν πριν την συγκομιδή.

ελιά αυγό πυρηνοτρήτη

Αυγό πυρηνοτρήτη σε καρπό ελιάς

Συστήνεται ψεκασμός µε εγκεκριμένα εντομοκτόνα κατά των νεαρών προνυμφών ̟πριν µπουν μέσα στον καρπό. Μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέμησης έχουν οι ελαιώνες χαμηλής καρποφορίας.

Παραλιακές και ̟πρώιμες ̟περιοχές: ψεκασμός 10 – 13 Μαΐου. Ε̟πιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα µε αυτή την επέμβαση αντιμετωπίζετε τον ρυγχίτη και την κηκιδόμυγα των βλαστών ̟που ̟πέρυσι σημείωσαν σοβαρές ̟προσβολές σε ορισμένες ̟περιοχές. Ε̟πίσης αντιμετωπίζετε συνδυασμένα ακάρεα ή κοκκοειδή µε ̟προσθήκη ̟παραφινικού λαδιού αρκεί οι θερμοκρασίες να μην είναι μεγαλύτερες των 30 οC .

Για τις μεσοπρώιμες και τις όψιµες ̟περιοχές θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο δελτίο.

Ρυγχίτης: μικρό σκαθάρι μεγέθους 0,5 εκ. χρώματος κεραμιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος ̟ου τρέφεται στους νεαρούς καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει εξάρσεις ̟πληθυσμών κατά ̟περιοχές και έχει ̟προξενήσει σημαντικές ̟προσβολές στην ̟παραγωγή.

Τα ακμαία είτε για να τραφούν είτε για να ωοτοκήσουν σχηματίζουν µε το ρύγχος τους τρύπες μορφής «κρατήρα» ̟πάνω στην επιφάνεια των καρπών. Οι ̟προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον ̟πυρήνα ̟προξενώντας ̟πρόωρη καρπόπτωση.

ελιά ρυγχίτης

                   Ελιά: ακμαίο ρυγχίτη και προσβολή καρπού

 

Στους ελαιώνες ̟πρώιμων ̟περιοχών μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης συστήνεται συχνός έλεγχος της ̟πυκνότητας ̟πληθυσμού µε τίναγμα των κλαδιών ̟πολύ νωρίς το ̟πρωί ̟πάνω σε λευκή επιφάνεια. Αν καταμετρήσετε ̟περισσότερα από 3 – 4 ακμαία χρειάζεται καταπολέμηση όπως και αν διαπιστώσατε ζημιά στην ̟παραγωγή τα δύο τελευταία χρόνια.

Συστήνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη.

Ωτιόρυγχος: μικρό νυχτόβιο σκαθάρι ̟που κρύβεται την ημέρα μέσα στο χώμα και τη νύχτα ανεβαίνει στα δέντρα από τον κορμό. Προκαλεί χαρακτηριστικά ̟περιφερειακά ̟πριονωτά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί µε τον ̟ποδίσκο ή ̟πτώση μέρους του τρυφερού βλαστού.

Σε ελαιώνες ̟πρώιμων ̟περιοχών µε ιστορικό ̟προσβολών συστήνεται επέμβαση ή συνδυασμένη αντιμετώπιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας επιπλέον τον λαιμό και τον κορμό των δέντρων.

Ακάρεα: στις ̟πρώιμες ̟περιοχές συστήνεται ψεκασμός των νεαρών κυρίως δέντρων ̟που παρουσιάζουν ̟προσβολή από τα ακάρεα Εriophyidae στο διάστηµα: 10-13 Μαΐου.

Κοκκοειδή (Πολλίνια – Ασπιδιωτός – Παρλατόρια): τα τελευταία χρόνια η ̟πολλίνια εξελίσσεται σε σοβαρό εχθρό της ελιάς καθώς οι ξηροθερμικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξή της. Είναι κοκκοειδές (ψώρα) γκρίζου χρώματος, εγκαθίσταται σε σχισμές και σκασίματα του φλοιού λεπτών κλαδιών ̟που ̟προκαλούνται από φυσικά αίτια, από άλλα έντομα όπως οι σχισμές ωοτοκίας των τζιτζικιών ̟που παρουσίασαν έξαρση τη χρονιά ̟που ̟πέρασε ή από χειρισμούς (κλάδεµα, χτυπήματα, εργαλεία).

Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση, μειωμένη καρποφορία και νέκρωση των λεπτών κλαδιών. Οι ̟προσβολές χρόνο µε το χρόνο επεκτείνονται και αποδυναμώνουν τον ελαιώνα προκαλώντας ξηράνσεις κλαδιών στις ̟ποδιές των δέντρων.

Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως µε καλλιεργητικές φροντίδες ̟που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων (αφαίρεση και απομάκρυνση ̟προσβεβλημένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Η χημική αντιμετώπιση, όπου κρίνεται απαραίτητη, συµπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Πρώιμες ̟περιοχές: 10 – 13 Μαΐου.

Να ̟προτιμηθούν τα ̟παραφινικά λάδια έχοντας υπόψη να μην ξεπερνούν οι θερμοκρασίες τους 30οC.

 

Λίστα: εγκεκριμένα εντομοκτόνα & ακαρεοκτόνα της ΕΛΙΑΣ

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

To Top